-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ مرداد ۲۸, پنجشنبه

العجب! از جنایت تاریخی خود هیچ پشیمان نیست!


عبید مهدی:

پیام ویدیویی اشرف غنی را دیدم؛ چند نکته:

۱- یک‌ جمله هم در مورد فجایعی‌ که در‌ نتیجه‌ی فرار شرم آورش در کابل اتفاق افتاد نگفت. چور و چپاول شدن دارایی‌های مردم و کشته شدن جوانان در میدان هوایی کابل و فیلم‌هایی که دنیا را تکان داد، ارزشی برای این آدم روانی و وطن فروش نداشته است. 

۲- هیچ چیزی راجع به مسئولیت خودش در قبال کشور و ترک وظیفه و سپردن مسئولیت به فرد بعدی نگفت که نشان دهد او به غیر از خودش به میراث شومش هم فکر می‌کرد است. 

۳- از ابتدا تا آخر تاکید کرد، برای جلوگیری از خونریزی از کشور بیرون شده است. پس چند ماه پیشتر چرا چنین فکری نکردی که در این مدت تمام کشور را به حمام خون بدل کردی؟ 

۴- یک جمله هم راجع به فداکاری و جان‌فشانی ده‌ها هزار سرباز و افسر نیروهای امنیتی که در دوران حکومت فاسد او کشته و زخمی شدند نگفت و هیچ نوع همدردی با مردم ملکی که در این دوران آسیب دیدند نداشت. 

۵- تمام این صحبت‌ها در محور شخص خودش بود. از چبلک‌هایش یاد کرد ولی از کسانی که به آنها خیانت کرده بود پوزش نخواست. 

۶- هیچ نوع پشیمانی در صحبت و سیمایش دیده نمی‌شد. 

۷- حتی یک جمله‌ی ارزشمند هم راجع به مشکلات کشور و آینده‌ی نا معلوم مردم و فرار ده‌ها هزار انسان از کشور نداشت. 

آری، اشرف غنی همان آدم روانی، متعصب، دزد، قانون شکن و انحصار طلبی است که باید به خاطر  جرایمش مورد پیگرد قرار گیرد و در پیشگاه قانون  پاسخگو باشد.