-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ مرداد ۱۸, دوشنبه

همه درپی تغییر دیگران اند، کسی نیست که از تغییر خودش سخن بگوید!


 شهردار مونترال به مسلمین چنین پاسخ داد:

از رخنامه میثم قاسمی

مسلمانان باید درک کنند که آنها بوده اند که آداب و رسوم و سنت های خود را برای یک زندگی بهتر ترک کرده و به کانادا آمده اند، آنها هستند که زندگی خود را رها ساخته و به کانادا مهاجرت کرده اند و باید درک کنند که آنها هستند که باید شیوه زندگی خود را تغییر دهند ،نه کانادایی هایی که سخاوتمندانه از آنان استقبال کرده اند. 

برای آن دسته از مسلمانانی که مخالف سکولاریسم هستند و در کانادا احساس راحتی نمیکنند پیشنهاد میکنم که 57 کشور زیبا و مسلمان در جهان وجود دارد که بسیاری از آنها حلال و مطابق شریعت عمل میکنند و آغوششان هم برای تمام مسلمان باز است.

شما نمی توانید که کانادایی را تسلیم فرهنگ و هویت خود کنید زیرا کانادایی هویت خود را تسلیم شما نمی کند و این شما هستید که فرهنگ و آداب خود را باید با کانادا منطبق کنید.