-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ مرداد ۲۷, چهارشنبه

آرامش در کابل و کلان شهر ها مؤقتی است

 مذاکره در چندین استقامت درجریان است و همزمان طالبان زیادی از همه مسیرها در اطراف کوه های هندوکش درمقابله با پنجشیر درحال تمرکز می باشند. برای پاکستان که مسوولیت اصلی اشغال افغانستان را تحت مدیریت دارد، تقسیم قدرت عادلانه دردولت و حکومت افغانستان کاری دشوار نیست و امری قابل هضم است؛ اما مشکل این جاست که وادار کردن و قانع ساختن رهبران طالبان که چند دسته با رویکرد های افراطی متفاوت از هم درصحنه جولان دارند؛ به رهبران آی اس آی بسیار پرچالش است. دلیلش این است که غزا و کشتار طالبان مطابق نقشه ذهنی طالب است که از کودکی درمدرسه ترسیم شده و هرگز زدوده نمی شود. یعنی کنترول طالب بعد ازین کاری سخت است. 

بنا برین، آرامش کابل و شمال و دیگر کلان شهرها، واضحاً یک اتفاق موقتی است. طالب درکابل و هرات ومزار از شنیدن مظاهر و تصویرهای زندۀ تمدن نیمه و شکسته و ریخته، خونش به جوش می آید اما فعلاً گرده های خود را فشار می دهند که امر از بالا است و باید با واقعیت عجیب و غریب شهر ها گذاره کنند. دست و پای و مغز شان مالش مالش شده روان است که دیده شود تا چی وقت زنده گی شهری را تحمل می کنند. حلقات افراطی وداعشی طالب ممکن است نسبت به وضعیت ساخته موجود دست به پرخاش بزنند.