-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ مرداد ۲۶, سه‌شنبه

رئیس جمهور ابرقدرت نا مرد چی می گوید؟

 مأموریت امریکا تسلیمی افغانستان به تروریسم بود؟

جوبایدن رئیس جمهور امریکا می گوید که مأموریت امریکا در افغانستان ملت سازی نبود. حرفی است دقیق! اما این ملت سازی درشعار های جورج بوش پیوسته تکرار می شد. کسی توقع ندارد که امریکا درافغانستان ملت سازی کند. تاریخ و گذشت زمان که موفق به ملت سازی نه شده، امریکا که رویکردش استوار برمنافع مقطعی است.

اما از بایدن باید سوال کرد که پس مأموریت امریکا درویرانی افغانستان چی بود؟ سپاریدن افغانستان به طور دست بسته به طالبان که ارتش امریکا و انگلیس، حاکمیت اول آنان را به جرم هم داستانی با القاعده و تروریزم بین المللی ساقط کرد؟ مأموریت امریکا درواقع، ایجاد یک ساختار مطلق فاسد اما وابسته امریکا در ادارۀ کابل بود. ویروس فساد سرانجام کار دست امریکا داد و دریک هم پیمانی منطقه یی، آثار شکست نمودار شد. بایدن هنوز جواب نداده است که چطور شد امریکا تصمیم گرفت افغانستان را دوباره به تروریزم بین المللی تحویل دهد؟

امریکا درموقعیتی نیست که از میدانگاه افغانستان انصراف دهد. این کشور نا مرد دو باره برخواهد گشت.