-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ مرداد ۱۱, دوشنبه

شمال را به پایتخت داعش در نظر گرفته اند


عزیزآریان فر، پژوهشگر تاریخ و سیاستگر

اوازه هایی شنیده می شود دال بر پیاده ساختن یک سناریوی بسیار پیچیده  دو پرده یی در مملکت خدا داد در چهار چوب برنامه بزرگ فشار آوردن بر روسیه از دو سو_ اوکرایین و افعانستان :

طبق این سناریو، در گام نخست  برنامه زدن مجاهدان و سایر نیروهای بومی به سود طالبان  و سقوط دادن ولسوالی ها و در آینده حتا چند شهر  به سود طالبان پیاده می شود.

سپس در پرده دوم، کلا پروژه داعش به شمال  کشور آورده می شود و طالبان را در شمال  از سر راه بر می دارند تا یک دولت تیوکراتیک تمام عیار بر ضد ایران ، چین، روسیه و کشورهای آسیای میانه  تشکیل شود. این گونه، در شمال قدرت به دست داعش، القاعده  و چند گروه افراطی دیگر  از آسیای میانه، پاکستان و ترکیه می افتد. گروه های داعش، طالبان تحریک لبیک، جیش محمد، لشکر طیبه، نضهت اسلامی اوزبیکستان، حرکت اسلامی مجاهدان تاجیکستان همین اکنون در لباس طالب در شمال و شمال شرق بر ضد مردم شمال و ارتش می جنگند. با گذشت هر روز به شمار این ها افزوده خواهد شد و  شرق و جنوب به دست طالبان می افتد. طبق این سناریو ، تنها مراکز ولایات و کابل در دست دولت زیر کنترل  غرب می ماند. 

گفته می شود در آغاز پنج هزار چچنی، ازبیکستانی و تاجیکستانی، و سه هزار  اویغوری را می آورند

و سپس سی هزار دهشت افکن عرب، پاکستانی و.... را. یعنی کلا همه داعش و سایر دهشت افکنانی را که در جنگ های سوریه و عراق شرکت داشتند. در برنامه است تا هزاران هم میهن ما از جمع مهاجران باشنده ترکیه هم در اردوگاه های ویژه آموزش های نظامی دیده و به شمال آورده شوند. 

بزرگترین مانع بر سر راه پیاده کردن این برنامه ، مجاهدان حوزه شمال غرب به رهبری اسماعیل خان، شمال به رهبری عطا محمد نور و نیروهای پنجشیر و شمالی و بدخشان و تخار و  همین گونه نیروهای شیعه در مرکز اند. 

از همین رو، برای  تضعیف این ها در گام‌نخست ۱۵ هزار طالب دیگر را از پاکستان می آورند. این خبر را مشاور امنیت ملی  هم تایید کرده است.  خطر این که به بهانه صلح هفت، یا هشت هزار طالب دیگر را هم رها کنند، هم بسیار بالا است. 

این بار شمالی و پنجشیر هدف اصلی طالبان است تا از راه نجراب، کران و منجان و اندراب بر آن حمله کنند. احتمال حذف فیزیکی برخی از رهبران شمال هم بسیار بالا است.

در پرده دوم، داعش جای طالبان را در شمال می گیرد. برخی از گروه های طالبان  طبق برنامه مواضع خود را به داعش واگذار می شوند و برخی دیگر  که در چهار چوب این پروژه نمی گنجند،  توسط داعش از سر راه برداشته خواهند شد. قسما هم از سوی نیروهای دولتی  در هم کوبیده خواهند شد. 

چنین پنداشته می شود که محافل و حلقاتی در داخل و خارج به تمویل یک  پروژه چند میلیارد دالری از سوی قطر چشم دوخته اند.  

از قراین بر می آید که پاکستان طالبان را دو بخش ساخته و یکی را در اختیار امریکا و بخش دیگر را در دسترس چین گذاشته اند. آوازه هایی شنیده می شود که چین به پاکستان پیشنهاد خرید دربست پروژه طالبان را داده است. 

از سوی دیگر روسیه، چین، هند و ایران عزم را جزم کرده اند تا این برنامه را بر هم بزنند و در صورت نیاز، نیروهای شانگهای را وارد افعانستان سازند. 

همین اکنون پنج صد هزار سپاهی تا دندان مسلح ایرانی، تاجیکستانی، ازبیکستانی و ترکمنستانی با پشتیبانی روسیه  و چین در امتداد مرزهای کشور ما در حال آماده باش کامل بسر می برند. چین و روسیه دست اندر کار انتقال جنگ افزارهای پیشرفته خود به مرز های افعانستان در تاجیکستان  اند. 

بیگمان در گام نخست برخی نیروهای بومی را مسلح خواهند ساخت و سپس مواضع دشمنان خود را با پهبادها خواهند زد و یا موشکباران و حتا بمب باران خواهند کرد. 

این گونه،  کشور بر سر یک دوراهی جنگ و صلح قرار گرفته است. یک و نیم ماه آینده بسیار سرنوست ساز است. 

بازدید پوتین از اسلام آباد می تواند صلح یا جنگ را کلید بزند. تا دیده شود، چه خواهد شد.

در میدان دیپلماسی هم سراسر منطقه در تکاپو افتاده است. وزیر خارجه چین با وزیر خارجه پاکستان دیدار کرده و روی یک طرح پنج ماده یی بر سر افعانستان به توافق رسیده اند  و قرار است وزیر خارجه آمریکا با وزیر خارجه هند بر سر مسایل افعانستان گفتگو نماید‌.

روسیه هم دیپلماسی بسیار پویایی را پیش می برد و با همه طرف های درگیر در تماس است. 

همان گونه که گفتیم، بخشی از این موضوعات آوازه ها و حدس و گمان ها است و بخشی دیگر فاکت ها. اما یک چیز مسلم است_ خراب شدن و پیچیده تر شدن بی پیشینه اوضاع و سر در گم شدن کلاوه. 

آن چه مربوط به این کمترین می گردد، سال های سال است که در باره سرازیر شدن سیل داعش  به شمال هشدار می دهم. 

اما امیدوارم این پیشگویی من هرگز تحقق نیابد.