-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ مرداد ۲۸, پنجشنبه

کابوس افغانستان چی می گوید؟

 

برنا کریمی

اشرف غنی دروغ می‌گوید.

 همکاران ریاست تشریفات ریاست جمهوری، بیشتر شان در بخش VIP میدان، بعد از فرار وی و بخاطر خارج شدن از افغانستان، حضور داشتند و روایت ایشان دروغ اشرف غنی را ثابت می سازد. آن ها خصوصی به من اظهار داشتند که تا ساعت دو و نیم ، آخرین ملاقات را با حنیف اتمر، متین بیگ و سلام رحیمی داشت. 

هنگامی که این ها را رخصت می کند، بهانه می آورد که من برای یک ساعت می خوابم. این سه نفر برای غذا خوردن به تعمیر سنگی می روند و حین غذا خوردن، حنیف اتمر پیامی دریافت می کند که اشرف غنی فرار کرد. این سه نفر نیز از همان جا سوی میدان طیاره حرکت می کنند. به روایت یکی از کارمندان ریاست تشریفات، اشرف غنی به سهراب  می گوید که تنها او همراه با آن ها بیاید، سهراب به کارمندان دیگر در سکرتریت میگوید که بروند و یکی دو دست لباس با خود بگیرند که سفر دارند، تا آن ها بر میگردند، جاه بوده و جولا نی. درامهٔ رفتن به وزارت دفاع و اختطاف وی توسط نیرو های امنیتی محافظت رییس جمهور کلا کذب و دور از واقعیت است. اگر چنین می بود، فضلی و محب و بی بی گل و غیره منسوبین از کجا رسیدند؟ اشرف غنی حتی بعد از فرار نیز اشخاصی مسلحی که به زبانی به غیر از زبان های ملی افغانستان صحبت میکردند را نیز افشا نمیکند، این می تواند شروع تحقیقی باشد تا بدانیم کدام کشور به وی کمک کرده تا از آن جا خود را به کشور امارات برساند؟

در این مورد بعد ها بیشتر می نویسم. هنوز هم همکاران ارگ بخاطر سراسیمگی و خوف نمی خواهند صحبت کنند
.