-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ مرداد ۳۰, شنبه

ملاقات احمد مسعود با حاجی نوراحمد تره خیل

 طبق اطلاع، فرمانده الماس زاهد شام روز گذشته همراه با حاجی نوراحمد تره خیل با احمد مسعود در پنجشیر دیدار داشته اند. نوراحمد تره خیل از بازرگانان معروف به شمار می رود. همزمان نیروهای مقاومت دراستقامت های شمال و جنوب وادی، تحکیمات دفاعی گسترده یی را به وجود آورده اند. قرار است برخی رهبران رده میانی طالبان به پنجشیر وارد شوند.