-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ شهریور ۲, سه‌شنبه

احتمال انتقال تلویزیون طلوع به امارات

 امکان دارد که تلویزیون طلوع به امارات منتقل شود. طرح کشور ها این است که تمامی خبرنگاران را از افغانستان خارج کنند. کشور به یک قلمرو «چقر» تبدیل شدنی است. اردوگاه رزمنده گان مقاومت در پنجشیر واقعاً باید آماده باشند که به تاریخ پاسخ بگویند.