-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ مرداد ۲۷, چهارشنبه

آیا امرالله صالح «درکنار» احمد مسعود است؟/ بنده که باور ندارم

 دوستی سوال کرده بود که امرالله صالح در کنار احمد مسعود رفته تا مقاومت را راه اندازد؟

قدیرامین

 به نظر منامرالله صالح از سالیان زیاد رابطه تنگ با سی آی ای دارد. مبنی به قانون اساسی در غیاب رئیس جمهور حراثت ریاست کشور از دست رفته را پیش می‌برد. اگر متوجه شده باشید که در توافق دیروز دوحه پانزده دقیقه قبل از سخنرانی جو بایدن، طالبان در بدل استعفای رسمی اشرف غنی از ریاست جمهوری دو هفته آتش بس را میپذیزند.

 این خود حضور امرالله صالح معاون اول جمهوریت را در پنجشیر رسمیت و مشروعیت می بخشد. همچنان نسبتا نشانگر تمکین طالبان به قانون اساسی فعلی نیز می باشد.  هنوز اوضاع خیلی نا مطلوب و حساس است. در یکی دو هفته آینده امکان پیش بینی هر چیز را میتوان نمود. به رفتار نیک طالب خیلی زود است که اعتماد نمود. همچنان احمد مسعود خط خود را باید هر چی زودتر معلوم کند که آیا این مقاومت برای حفظ جمهوریت است که امرالله صالح در کنارش ایستاده و یا مقاومت مردمی علیه گروه جهل و متجاوز؟

 اگر مقاومت مردمی است پس فرصت را از دست نداده هر چی زودتر برای دفاع از جغرافیا خویش و بیرون ان  اقدام به  فعالیت های دفع را آغاز نمایند. حتی یک روز انتظار دیرتر و ناوقت است چون که خود حرکت طالبان هنوز منسجم نیست و پراگنده است و هنوز چنان نیروی نگردیده که بتواند اداره کشور را بگیرند.