-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ مرداد ۲۴, یکشنبه

ارگ جمهوری کامل درتصرف نیروهای امریکایی است

 

خبر می رسد که نیروهای تازه رسیدۀ امریکایی ارگ را درتصرف خود دارند و قطعات شخصی اشرف غنی PPS را منحل کرده و به خانه های شان فرستاده اند. امریکایی ها گفته اند که مسوولیت تأمین امنیت در ارگ را تا یک سال به دوش خود می گیرند. مذاکرات با شرکت هیأت طالبان، ( ملابرادرنیست) دکتر عبدالله، حامد کرزی، صلاح الدین ربانی و دیگران سرگرم رایزنی و تعیین چهارچوب برای انتخاب رئیس حکومت مؤقت می باشند.