-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ مرداد ۲۹, جمعه

شرط گذاری خائن ملی که در همکاری با درغل بابا، ارتش را دو دسته تحویل دشمن داد. اخیراً گزارش هایی بود که نماینده گان طالبان با این جنرال پشقل در دوبی درتماس بوده اند. تو به قانون اساسی چقدر وفا داری کردی؟