-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ شهریور ۱۸, پنجشنبه

قاری فصیح الدین پروتوکولی ریاست 024 امنیت بود

فصیح الدین فقط برای سرکوب تاجیکان روی صحنه کشیده شده است.

یک ‌منبع ریاست ۰۲۴ امنیت که بخش سرحدی و اقوام قبایل را کار می‌ کند به گزارشنامه افغانستان اطلاع داد که  در زمان نجیب الله احمد زی رئیس این ریاست که از اروپا آمده و به ریاست منتصب شده بود، یک کارمند بدخشی ( اسمش محفوظ) توانسته بود خسر بره ( برادر زن) قاری فصیح الدین را استخدام کند و از آن طریق با فصیح الدین ارتباط برقرار کند. 

 در آن زمان فصیح الدین والی طالبان در بدخشان تعیین شده بود. ریاست 024 اسناد زیادی دارد که قاری فصیح الدین برای ریاست امنیت ملی کار می کرد و صدها هزار دالر از طریق ادارۀ امنیت امریکایی ها برای فصیح الدین ارسال می شد. وقتی آی آس ای از ماجرا با خبر شد، از ولایت برکنارش کرده و مدتی او را در کویته تحت نظر طالبا قرار داده بودند.

اکنون قاری فصیح الدین را برای سرکوب تاجیکان به مقام لوی درستیز آورده اند.