-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ مهر ۴, یکشنبه

کندک 211 کماندوی پاکستان درهرات مستقر می شود


گزارشنامه افغانستان اطلاع می دهد که ایجاد وضع الجیش ها درنقاط مهم افغانستان از سوی ارتش پاکستان کماکان دامه دارد. به سلسله انتقالات قوای نظامی به پاکستان به زودی کندک ۲۱۱کماندوی پاکستان در قول اردوی ۲۰۷ظفر ولایت هرات جابه جا می شوند.