-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ مهر ۵, دوشنبه

بزرگ ترین قراردادی پنتاگون/ همکار طالبان


پاکستان دردام گیرافتاده/ قریشی وزیرخارجه دو کشور/ سینه چاکان لروبر، مفقودالاثر!

میررحمان 7000 طالب را اعاشه می دهد.

مافیا، یاد دارد که چه گونه جایداد های خود را بیمه کند. بعد از شرکت الکوزی، اینک گزارش می شود که میر رحمان رحمانی رئیس پیشین پارلمان، روزانه برای هفت هزار  پرسونل طالبان سه وقته اعاشه می پردازد. رحمانی برادرجنرال بابه جان رابطۀ تنگاتنگ با پاکستان و امریکا دارد.

  تأمین هزینۀ روزانۀ تمام حوزه های شهری بدوش میر رحمان رحمانی است. دارایی های غیرمنقول رحمانی درپروان وکابل بی شمار است. اما حالت عجیبی پیش آمده است. درتاریخ  دیده نشده که مردم  نان خوردن نداشته باشند ولی دولت  خرچ عساکر خویش را از مردم بگیرد. مردم توقع معاش دارند اما بی خبر از آن که که هنوز خود ملا ها در خیرات مساجد بزرگ شده و حالا نیز از دسترخوان مردم نفس می‌کشند.

  این است  امارات ساخت پاکستان که هنوز وجوه مالی مستعمره گی شان را  نفرستاده است. دم نقد، وزارت خارجه پاکستان دیپلماسی برای دو کشور را پیش می‌برد؛ یک وزیر خارجه برای دو کشور  فعالیت دارد تا جهان  مستعمره اش را در چوکات کنفدراسیون به رسمیت بشناسند. بسیاری از مردم در حیرت فرو رفته اند که درین کش وگیر، آن همه سینه چاکان لر و بر کجا گم شده اند؟ تاریخ هم چی دهن کجی هایی دارد!