-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ شهریور ۱۰, چهارشنبه

احمد مسعود: اسلام کثرت گرا و دموکراسی

 احمد مسعود، رهبر جبهه مقاومت در پنجشیر در مصاحبه با مجله «فارن پالیسی» گفته که «ابتدا در جستجوی راهی برای جلوگیری از جنگ است». او گفت:‌ «جنگ ۵۰ سال گذشته برای صلح بوده و جنگ همیشه تحمیل شده است. صلح به معنای تسلیم شدن و اجازه دادن به تداوم بی‌عدالتی و نابرابری در افغانستان نیست».

او دریافت هرگونه حمایت و همکاری از سوی کشورهای خارجی را رد کرد و درباره دیدگاهش به آینده افغانستان گفت: «آرزوی من برای افغانستان این است که کشوری باشد که قدرت و منابع در آن به طور برابر تقسیم شود و شهروندان از همه حقوق و آزادی‌هایشان بهرمند شوند. جایی که عدالت اجتماعی به وجود آمده باشد، اسلام عقل گرا احیا شده باشد، کثرت گرایی سیاسی و فرهنگی ارتقا یافته باشد، و دموکراسی در آن حفظ شده باشد».

مسعود به سوال‌های مجله «فارن پالیسی» از طریق ایمیل پیش از قطع اینترنت در پنجشیر جواب داده بود.