-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ شهریور ۱۷, چهارشنبه

حکومت هند: دو تروریست جهانی درکابینه طالبان عضویت دارند

مذاکرات مهم بین هند، انگلیس، امریکا و روسیه در بارۀ افغانستان

درحالی که پس از تحویل دهی قدرت به طالبان و یورش هوایی و زمینی پاکستان برسنگرگاه های پنجشیر، برخی از مردم، شامل نخبه گان رسانه یی و سیاسی، از تحولات درپنجشیرمأیوس شده اند؛ درسطح بین المللی چرخه فعالیت های تازه بین قدرت های ذیدخل درافغانستان سرعت گرفته است.

به حواله اندیان اکسپرس، ویلیام جی برنز رئیس سی آی ای برای مشورت با رهبران ارشد هند به ویژه در زمینه های امنیتی و استراتژیک به دهلی سفر کرده است. او با اجیت دووال مدیرارشد سازمان اطلاعاتی و امنیتی هند در بارۀ تحولات شتابنده درافغانستان درحال گفت و گو است. 

حضور رئیس سیا زمانی دردهلی با سفر نیکولای پاتروشف مشاور شورای امنیت ملی روسیه نیز برای گفتگو در مورد افغانستان در شهر حضور دارد.

درهمین حال روزنامه هندوستان تایمز نوشته است ریچارد مور رئیس ام آی 6 انگلیس نیز درعین زمان در دهلی به سر می برد. این روزنامه می افزاید که طالبان سراج الدین حقانی و ملایعقوب عمر از تروریستان بین المللی را که نام های شان در فهرست ترور شامل است؛ به حیث وزیراستخبارات و دفاع تعیین کرده اند.