-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ شهریور ۲۴, چهارشنبه

مارشال فهیم چه گونه مرده بود؟

 من از اول آگاهی داشتم که مارشال فهیم سه روز بعد از مرگش نیز زنده بود! تا امروز در آن باره قصداً چیزی را فاش نکردم. حالا وقتش است... آن دزد سگ باز، لاف زن و کم سواد، تاریخ ما را دو باره سیاه کرد. جزئیاتش را می نویسم.