-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ شهریور ۳۰, سه‌شنبه

سفیرفرانسه: صد ها انتحاری داعش درکابل منتظر عملیات اند


به این حساب، پیام سفیر فرانسه روشن است: مردم افغانستان به شمول طالبان باید بدن خود را چرب کرده منتظر باشند!


 دیوید مارتینو، سفیر فرانسه در افغانستان، در گفتگو با روزنامه لوموند چاپ فرانسه گفته است گروه داعش موسوم به شاخۀ خراسان توانسته قوای خود را در افغانستان بازتولید کند و هم اکنون صدها عضو به ویژه در کابل دارد که آمادۀ انجام عملیات تروریستی و انتحاری هستند.

وی گفته است که پس از بازگشت طالبان به قدرت تهدید القاعده در این کشور مستقیماً در کوتاه مدت احساس نخواهد شد، هر چند در قیاس با طالبان که گروهی بومی و درونگرا است، القاعده یک گروه تروریستی انترناسیونالیست است.