-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ مهر ۲, جمعه

از سرخط های امارت زیرناف اسلامی


اشاره: با این ذهنیت، روسیه و چین، ایران وپاکستان، قدرت را به دست شان داده اند. آیا دوام می آورد؟ حاشا! مطالبات کشورسی میلیونی، پشم های شان را باد می کند. 

رسول پارسی

 وزیر امر به معروف: ما فساد، زنا، لواطت، شراب، قمار و... را از کشور دور می‌کنیم

وزیر معارف: ما فحشا، زنا و لواطت را از مکاتب دور می‌کنیم

وزیر کار: ما کارمندان را از فساد و فحشا دور نگه می‌داریم

وزیر تحصیلات عالی: ما دانش‌گاه‌ها را از فحشا و زنا پاک می‌کنیم

وزیر صنایع و معادن: ما می‌خواهیم جامعه را از فحشا و فساد پاک کنیم

وزیر سرحدات و قبایل: ما برای یک جامعه بدون فساد و فحشا و زنا تلاش می‌کنیم

انصافا نفهمیدم این‌جا کشور اسلامی است یا فاحشه خانه! این‌همه فحشا و زنا و شراب و... کجاست که این‌ها ۲۴ ساعت از آن گزارش می‌دهند و من بی‌خبرم؟