-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ مهر ۴, یکشنبه

مقاومتچی ها به لوی درستیزطالبان حمله کردند

یاورفصیح الدین زخمی شده و به شفاخانه امنیت درکابل منتقل شده است.


گزارشنامه افغانستان به حوالۀ کانال اطلاعاتی مقاومت ملی خبر می دهد که قاری فصیح الدین لوی درستیز طالبان از یک کمین مرگبار جان به سلامت برده اما یاورش به شدت زخمی و یک تن دیگر از همراهانش کشته شده اند.

یاور فصیح الدین اکنون درشفاخانه امنیت درکابل منتقل شده است. 

درگزارش آمده است قاری فصیح الدین هفته پیش با دریافت اطلاعات درمورد تحرکات جنگی قوای مقاومت دربدخشان، روانۀ آن ولایت شده بود تا استحکامات دفاعی آن جا را ملاحظه کند. وقت برگشت در مسیرسالنگ از سوی چریک های مقاومت کمین خورده اما خودش جان به سلامت برده است. منابع مقاومت می گویند که جنگ های پارتیزاتی درسراسر شمال آغاز شده است اما به دلایلی رسانه یی نمی شوند. 

برنامۀ قوای مقاومت برای ترور سران طالبان دردست تهیه است.