-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ شهریور ۲۱, یکشنبه

تبریک به طالبان «چپی» و «راستی»

 این مُدل ترسناک در تاریخ ماضی بعید بشر دیده نه نشده است. نفی زنده گی و هوای تاز. وحوش افریقا وجنگل های آمازون ازین مدل متعجب می شوند و به خنده می افتند. 

حتی دد های بوکوکرام، وقتی صدها تن از دختران را ربودند و محجوبه ساختند؛ چنین کابوس مجسم را تبلیغ نه کردند. این نگاه سیاه، با قیاس های باطل داعش، حکمتیار وطالبان پاکستان هم سان است.

 طراحان استخباراتی فکر می کنند با این نمونه ها، مدنیت و آرزوهای درخشان انسان افغانستان را گروگان می گیرند. شکست تروریست ها، امری روشن و حتمی است؛ همچو طلوع خورشید از مشرق.