-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ مهر ۸, پنجشنبه

اندراب، خط اول جنگ با دشمن است

زمانی، دشمن درهم می شکند وتارومار ازصحنه می گریزد. اما نسل های آینده، مدیون دکترزین الدین ها باقی می مانند. تاریخ بدین گونه ساخته می شود. ملت، این گونه ماندگار می ماند.

داکتر زین الدین باشنده ده‌ یک اندراب در روز های اخیر ده ها زخمی جبهه ای مقاومت را درمان کرد.  او  با یازده عضو خانواده اش از سوی طالبان در خانه اش تیرباران شدند. زین الدین جراح مشهور بود.