-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ شهریور ۲۳, سه‌شنبه

عبدالله وکرزی کجای کار اند؟

دکترعبدالله و حامد کرزی از کی نماینده گی می کنند؟ 

یک جریان حماقت باری که از گذشته آغاز شده بود تا حال ادامه دارد. من درحیرتم که طالبان روی چی هدفی با این ها ملاقات می کنند؟ عبدالله قطعاً نمایندۀ پنجشیر و مقاومت ملی نیست و تحرکات وی که نشان دهد از طرف مقاومت نماینده گی می کند؛ مرگ مقاومت را به دنبال خواهد داشت.

 خلیلزاد هم دیگر کاری به کارش ندارد و هیچ امیدی هم نیست که طالبان با انتصاب وی دریک موقعیت شغلی، به وی فرصت دهند که باز سفر و چکر برود.

کرزی خدمت حیاتی به طالبان کرده، اما دیگرمهره سوخته است. او پلک می زند و منتظر است که درانی ها یک جای پایی پیدا کنند و او را هم در جرگه خود راه دهند. نتیجه: کرزی و عبدالله بخشی از جریانی است که روند واگذاری قدرت به طالبان را تسریع کرد.