-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ شهریور ۱۷, چهارشنبه

حکومت تروریستی و اشغالگر، غیرقانونی است

 اعلامیۀ جبهه مقاومت ملی درواکنش به کابینۀ ملاهای کویته و پشاور