-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ شهریور ۱۷, چهارشنبه

پنجشیر از حمله درونی ها به دست دشمن افتاد


درس بزرگ از شکست اخیر در پنجشیر برای رهبری مقاومت ملی افغانستان

از پنجشیر گزارش می رسد که همزمان با یورش هوایی پهپاد ها و چرخبال های ارتش پاکستان برمواضع نیروهای مقاومت ملی در سه شب پیش، جنرال جرأت، حمید خراسانی و ده ها اجنت دیگر پیشاپیش درپیشقراول دشمن در منطقه نفوذ کرده بودند. 

نخستین درگیری بین نفرات جنرال جرأت و قوماندان گل حیدر روی داد اما با شروع یورش ناگهانی هوایی، کاروان نظامیان تازه دم طالبان با عبور از دالان سنگ با سرعت به سوی زمان کور وعنابه نزدیک می شدند. درین میان تمامی افراد جریان تروریستی حزب تحریر در قریه جات و نقاط مهم جا به جا شده و با طالب ها یک جا شده و سلاح به دست گرفتند. گزارشنامه افغانستان در چند سال اخیر از فعالیت و سرباز گیری حزب تحریر از میان افراد تحصیل کرده، کم سواد و بی سواد گزارش های متعددی را نشر کرده است. 

این مفرزه های محلی از همان زمان به وسیله آی اس آی تمویل می شدند. اما نه ریاست امنیت پنجشیر ونه هیچ متنفذ معاش خور، برای بیرون راندن خرابکاران حزب تحریر از پنجشیر هیچ کاری انجام ندادند.

تروریست های حزب تحریر چون خود در پنجشیر حضور داشتند کمر طالبان بسته کرده و به سوی محورهای جنگجویان رهنمایی می شدند. آن ها شهرت همه ای پنجشیری های مبارز و ضد تروریست را از قبل تهیه کرده و به مسوول امنیتی طالبان سپاریدند. نام و شهرت تمامی افراد تحصیل یافته، مدنی و فرماندهان عضو مقاومت ملی را به دشمن تحویل داده اند. مقامات حکومتی پنجشیر، ملا ها، افراد با نفوذ و فرماندهان نسبت به فعالیت ویرانگرانۀ حزب تحریری ها هیچ مسوولانه عمل نه کرده اند. ریاست امنیت پنجشیر مطلق به یک لانه فساد و سبوتاژ به نفع غنی و امرالله تبدیل شده بود.