-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ شهریور ۱۶, سه‌شنبه

طالبان! شما شکست می خورید!

بخشی از اعلامیۀ جمیعت اسلامی شاخۀ صلاح الدین ربانی

ممکن تحریک طالبان بتوانند بخش هایی از ولایت پنجشیر و یا سایر بخش های کشور و حتی تمام جغرافیای افغانستان را برای مدتی به دست داشته باشند، اما روحیۀ تسلیم ناپذیری و ظلم ستیزی مردم افغانستان به گونه‌ای است که، هر گروهی بخواهد از طریق زور بر مردم حکومت کند، محکوم به شکست قطعی است.

با درنظرداشت نکاتی که تبیین گردید و به ادامۀ موضعگیری های قبلی خویش، جمعیت اسلامی افغانستان در حالی که مقاومت ملی مردم افغانستان را برحق دانسته و از آن حمایت می‌کند، گفتگو و تعامل سازنده را که از باور های بنیادین و اصولی این حزب است، به هدف دست‌یابی به نقشه راه بعدی افغانستان و شکل گیری نظام مبتنی بر رأی و اراده جمعی مردم تنها راه حل گره کور کنونی دانسته و بر آن تاکید می نماید.