-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ شهریور ۱۱, پنجشنبه

چند پنجشیر دیگر/ زمین زیر پای اشغال گران آتش می گیرد

 اعلامیه‌ی رسمی جبهه مقاومت ملی افغانستان 

آغاز جنگ و ختم گفتگو؛

طالبان روز گذشته اعلام کردند که به دلیل به نتیجه نرسیدن گفتگو ها با جبهه مقاومت ملی افغانستان، حملات شان را بر مراکز مقاومت در پنجشیر و اندرآب آغاز کرده اند. حقیقت این است که حملات طالبان پیش از این اعلامیه،  بر اندراب و پنحشیر آغاز شده بود.

نتیجه گفتگو از دیدگاه طالبان این بود که یکی دو کرسی در دولتی که میخواهند ایجاد کنند به جبهه مقاومت ملی افغانستان اختصاص بدهند، در حالی که ما از این گفتگو ها دنبال ایجاد آینده بهتر به افغانستان و مردمان این سرزمین بودیم و منافع شخصی و گروهی را در نظر نداشتیم.

در چندین دهه مبارزه، همواره به این باور بوده ایم که مشکلات افغانستان راه حل نظامی ندارد، با این حال و حالا که طالبان مسیر جنگ را انتخاب کرده اند، اعلام می داریم که با تمام نیرو از مردم و سرزمین خود دفاع کرده و برای تامین حقوق مردم افغانستان و آینده روشن سرزمین ما، از مرکز مقاومت ملی در پنجشیر و اندراب به مقاومت ادامه می دهیم و به زودی  با توسعه جبههات به بخش های دیگر کشور و با حمایت مردم ما که حاکمیت طالبان را به هیچ قیمتی نمی پذیرند، افغانستان را از مشکلات موجود رهایی خواهیم بخشید.

دهم سنبله 1400 خورشیدی