-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ شهریور ۱۰, چهارشنبه

درگیری های شدید در کوتل خاواک، شتل و مناطق مشرف به دهانه پنجشیر

 خبر رسیده به گزارشنامه افغانستان مشعر است که نبرد های سختی طی شب گذشته در کوتل خاواک بین لشکریان حشری طالبان و سنگرداران مقاومت ملی روی داده است که از هر دو طرف تلفات به بار آمده است. سرمای سوزنده یی در ارتفاعات کوتل بیداد می کند. گزارش می گوید که طالبان صد ها تن از پیکارجویان تازه نفس را از 9 ولایات شمال و همچنین یک قطعه 400 نفری از طالبان هلمندی را به جبهه خاواک سوق داده اند.

صالح ریگستانی همراه با دسته جات تازه نفس به سوی خاواک حرکت کرده بود. کوتل خاواک منطقه یی استراتیژیک است که شادوران احمد شاه مسعود درحفظ و دفاع از آن بسیار حساس بود.

شب گذشته، یکی از بلندا ها خط اول از سوی نفرات طالبان اشغال شده بود و اکنون پسرغفورخان با یک گروپ از رزمنده گان برای بازپس گیری پاسگاه وارد عملیات شده اند. در همین حال، درجنگ بین طالبان و قوای مقاومت در مسیر جبل السراج - گلبهار و مسیرولسوالی شتل از هردو طرف تلفات به بار آمده است. 

انتظار می رود که رزمنده گان پنجشیر به استقامت گلبهار وجبل السراج دست به تعرض بزنند.

همزمان، امیرخان متقی رییس کمیسیون دعوت و ارشاد طالبان در نوار صوتی گفته که گفتگوها با جبهه پنجشیر نتیجه نداده ونیروهای طالبان در اطراف این ولایت رسیده اند.

او دراین نوار از مردم پنجشیر خواسته که نگذارند آنانی که جنگ می‌خواهند این جغرافیا را نا آرام بسازند

آقای متقی در ادامه گفته مقام‌های محلی پنجشیر که از سوی امارت اسلامی برگزیده شده اند همه از پنجشیر استند.