-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ شهریور ۲۲, دوشنبه

ارتش پاکستان درپنجشیر به بن بست افتاده است

 

گزارش ها عمدتاً از منابع محلی می رسانند که واحد های عملیاتی پاکستان و شبکه حقانی در تثبیت و تصرف قرارگاه های مرکزی ارتش مقاومت شکست خورده اند. در موج اول یورش، خط جادۀ ولایت پنجشیر را به همکاری زنجیره یی از «ستون پنجم» پنجشیری شامل نفرات جنرال جرأت، گروه حکمتیار، مولوی های آموزش دیده درکراچی و افراد حزب تحریر اشغال کردند؛ اما هدف اصلی، دستگیری احمد مسعود و فرماندهان ارشد مقاومت ملی بود که به جایی نه رسید.

همکاری جنرال جرأت ضربت سختی به بدنۀ مقاومت وارد و کرد دست کم انبارمهمات بزرگ در پارنده را به دست دشمن داد؛ با این حال، هنوز یک ماه سپری نشده است که پاکستان توان صفرسازی مقاومت درپنجشیر را از دست داده و درناحیۀ آبشار ویریان هم مرز با خاواک بیشتر نیروی پیادۀ خود را از دست داده اند.  قماراردوکشی مستقیم به هدف انحلال مقاومت درپنجشیر درهمین فصل اول جنگ باخته شده است. همزمان، درعرصه دپلوماتیک، شکست پاکستان به هدف سفید سازی ماهیت سیاه طالبان نیز دست آورد ندارد.

درهمان شب توفانی نخست، کوماندوهای ارتش پاکستان، قطعات سرخ و دسته جات فوق العاده خشن راه صاف کن مربوط شبکه حقانی، کار را درپنجشیر به اوج قساوت رسانیدند. اکنون گزارش ها می رسانند که دشمن علی رغم تحمل تلفات بسیار سنگین، نسل کشی و راه اندازی تئاتر وحشت در قریه جات، به وضع الجیش اصلی ارتش مقاومت دسترسی نیافته و مجموع یافته ها نشان می دهد که دیگر از پیشروی به سوی محورهای جنگی مقاومت تقریباً نا امید شده اند.

زمستان درآستانه ورود است.  ارتش مقاومت سامانۀ ارتباطی جدیدی ایجاد کرده و برای دهلیز کشی اکمالاتی آمادۀ عملیات می شود. نیرو ها از حالت شوک اولیه، برخاسته از یورش ناگهانی هوایی و کودتای ستون پنجم بیرون آمده است. نخستین مرحلۀ جنگ ملی برای دفاع از کشور به ایجاد چند پنجشیر دیگر رابطه دارد. قطعات کوماندوی پاکستانی هنوز در بسترهای نسبتاً فرعی مستقر اند. تفتیش و رد گیری مردم نتیجۀ دندان بگیر به همراه نداشته و کفگیر به تۀ دیگ خورده است.

اکنون اردوی ایله جاری دشمن درحالتی قرار دارد که چی گونه ساحۀ شصت هفتاد کیلومتری مناطق اشغالی را درعمق دره، حفظ کند. حفظ قطعات غلتیده درسنگرگاه های کم دامنۀ پنجشیر به یک شوخی نافرجام شباهت دارد.