-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ شهریور ۲۳, سه‌شنبه

دراطراف افغانستان چیزهایی درجریان است


عزیزآریانفر

 به گمان غالب به زودی شاهد تحولاتی در کشور خواهیم بود. تحرکات دیپلماتیک گسترده یی پیرامون افعانستان در منطقه و جهان روان است.  اگر قدرت های بزرگ و منطقه کنار بیایند، راهی به سوی صلح و ثبات گشوده خواهد شد. در غیر آن، هرگاه طالبان دنباله رو امریکا شوند،  دو اردوگاه رویا روی هم قرار خواهند گرفت:

پاکستان، امارات، قطر، ترکیه، عربستان،  انگلیس، اسراییل و امریکا از طالبان حمایت خواهند کرد. 

برعکس، ایران، هند، روسیه و کشورهای آسیای میانه از  مقاومت. اروپا و چین نوعی بی طرفی اختیار خواهند نمود.

برعکس، اگر طالبان پیرو مشی نزدیکی به چین، روسیه و ایران شوند،  که کمتر احتمال آن می رود، با فشار سهمگین امریکا، انگلیس،  اسراییل، عربستان، قطر، ترکیه و اروپا روبه رو خواهند شد. 

با توجه به اختلافات درونی طالبان و مخالفت سراسری مردم با آنان وضع آن ها بسیار دشوار و پیچیده است.