-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ شهریور ۱۶, سه‌شنبه

قاری فصیح الدین به وسیله مفرزۀ آی اس آی از صحنه حذف شد

 

طبق گزارش به دست آمده قاری فصیح الدین بدخشی که یکی از پیش مرگ های قبایل پشتون، پیش از این که به جنگ پنجشیر بیاید روی معاونیت لوی درستیز وزارت دفاع با  پشتون ها درچانه زنی بوده است.  طالبان به وی گفته اند که بعد از یکسره کردن کار پنجشیر به موافقه خواهیم رسید. با وعده این که بعد از اسن که پنجشیر را فتح کردیم باز معاون تعیین ات میکنیم؛ او را درجنگ پنجشیر گوشت دم توپ ساختند. فصیح الدین درمواردی عدیده، دربدخشان وکابل به یک درد سربرای شبکه حقانی و آی اس آی تبدیل شده بود. در جنگ پنجشیر واقع درپیشغور، از سوی یک مفرزۀ آی اس آی از عقب مورد حمله قرار گرفته و با 13 تن از نفراتش به زمین غلتیده است.

زنده گی و مرگ ذلت بار قاری فصیح الدین الگوی عبرت باری به جنرال جرأت است.