-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ شهریور ۱۰, چهارشنبه

دکترمحی الدین مهدی نوشت:

 

جامعۀ روشنفکری پشتون در بارۀ استیلای لشکر تاریکی و مزدوران پاکستان بر کشور، چه می اندیشند!

آیا زمان آن فرا نرسیده که همسویی خود را با جبهه‌ی مقاومت نشان دهند؟