-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ شهریور ۲۲, دوشنبه

پاکستان به زودی از پیروزی خود در افغانستان پشیمان می‌شود

 نشریه فارن پالیسی مقاله‌ای را در باره موقف پاکستان در ارتباط به افغانستان منتشر کرده است.

نویسنده مقاله اش را چنین عنوان داده است: "پاکستان به زودی از پیروزی خود در افغانستان پشیمان می‌شود."

فارن پالیسی در این مقاله به سفر فیض حمید رئیس اداره استخبارات پاکستان اشاره کرده که برای میانجیگری در تقسیم قدرت در حکومت جدید طالبان به افغانستان رفته بود.

به گفته نشریه، قدرتمندان پشت پردهٔ پاکستانی در حقیقت راهبرد های استراتژیک خود را وسعت دادند. چیزیکه به عقیده نویسندهٔ مقاله اسلام آباد برای بدست آوردن آن در برابر دهلی جدید، سخت کوشید.

وانچال وهرا نویسنده مقاله، فارن پالیسی همچنان می‌گوید، پاکستان همچو حاکمیت قبلی طالبان این بار هم از افغانستان به حیث پناهگاه های امن برای گروه های ضد هند استفاده می‌کند.

نویسند می‌افزاید، پاکستان همچنان به این موفقیت دست یافته که اهمیت خود را به مثابهٔ تضمین کنندهٔ امنیتی و تحکیم روابط برای چین ثابت کند.

در مقاله فارن پالیسی نویسنده گفته که چین در کشور جنگ زده افغانستان به دنبال معادن آن بوده و همچنان بر سر فعال ساختن دهلیز اقتصادی کار می‌کند که از پاکستان و افغانستان به آسیای میانه تمدید می‌گردد.

فارن پالیسی در ادامه این مقاله می‌نویسد، اما آنچه که در حال حاضر برای نظام سیاسی پاکستان موفقیت پنداشته می‌شود، ممکن برای مردم این کشور به یک تراژیدی مبدل شود.

به باور نویسنده، برای نگرانی های احتمالی تهدیدهای امنیتی ناشی از داشتن امارت اسلامی در همسایگی، دلایل فزایندهٔ موجود اند.

نویسنده مقاله فارن پالیسی در این مقاله می‌گوید که ممکن نهضتی هم در پاکستان بلند شود که به تقلید از طالبان افغانستان خواهان انفاذ نظام شرعی در آن کشور هم شود.