-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ مهر ۴, یکشنبه

جلسۀ قوماندان گل حیدر با شبکه حقانی در وزیراکبرخان

 شبکۀ اطلاعاتی مقاومت ملی به گزارشنامه افغانستان اطلاع داد که ظرف هفته های اخیر، قوماندان گل حیدر رسماً به عنوان نمایندۀ محلی پنجشیر وابسته به آی اس آی را به مقامات شبکه حقانی معرفی کرده است. امتیاز گیری گل حیدر پس از ناکامی وی در دستگیری و تحویلدهی احمد مسعود به طالبان به تأخیر افتاده بود. اما گل حیدر سرموقع قرارگاه چمال ورده را با همه ای سازوبرگ نظامی اش به طالبان تسلیم داده و هم اکنون ضلع اصلی جمع آوری اسلحه، کشف و ردگیری مقاومتی ها درداخل پنجشیر و مذاکره با رزمنده گان در ارتفاعات به هدف پیوستن به طالبان به شمار می رود. 

گزارش می گوید که گل حیدر و دکترعبدالله در رخنه برارکان اصلی رهبری نظامی و سیاسی مقاومت هیچ توفیقی نداشته اند. حتی ممکن است درصورت تعرض متقابل جبهه پنجشیر، شبکه حقانی با مختومه دانستن مأموریت مزدوران محلی، یک یک آنان را از صحنه حذف کند. 

دربخش دیگری از گزارش احاله شده، آمده است که الماس زاهد از بیست سال تا کنون، رابط و مصدراصلی ارتباط بین خائنان شمالی و پنجشیری یا شبکه حقانی بوده است.  وی درین مدت عواید حاصل از اختطاف ها و اخاذی ها را مستقیم به پاکستان اعزام می کرده است. 

بربنیاد گزارش واصله، سارنوال کرام الدین کرام ماه های پیش از سقوط کابل به دست طالبان، توسط یکی از نزدیکان اش به اسم میرویس در کندهار با شبکه حقانی وصل شده بود. نشستی که دو هفته قبل دروزیراکبر خان بین قوماندان گل حیدر با رهبران رده اول شبکه حقانی برگزار شد، ابتکار الماس زاهد بود. گل حیدر بعد ازجلسه با حقانی ها سارنوال کرام نیز به کابل آورد و یک جا مانند حمید خراسانی با هفده تن دیگر به شبکه حقانی بیعت کرده و فیلم گیری شده است.