-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ مهر ۳, شنبه

افغانستان انترنشنال، ردا را رد می گوید!

 باوربامیک

گوینده‌ی خبر افغانستان انترنشنل فرق ردا و رد را نمی‌داند و این جمله را چنین می‌خواند.

     اصل جمله: « انگلامرکل تا چند روز دیگر ردای سیاست را از تن دور خواهد کرد.»

     گوینده‌: انگلامرکل تا چند روز دیگر رَد سیاست را از تن دور خواهد کرد.

     گوینده پنداشته است که جمله‌ی نوشته‌شده‌‌ی سرنامه‌ی خبر نادرست بوده و او آن نادرستی جمله را اصلاح کرده است.

     پ.ن: خوب شد گزارش‌گر ایرانی این رسانه، اشتباه گوینده‌ی خبر را تصحیح کرد.

تبصره: خانم گوینده همچنین می خواند: رئیس جمهورِبایدن، به کسر ر. یعنی رئیس جمهوری که مال جوبایدن است!