-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ شهریور ۱۱, پنجشنبه

استاد خلیلی: از طالبان سپاسگزاریم!


ایشان دریک موضع گیری مصلحتی و موسمی، طی یک اعلامیه یی همسویی خود با طالبان را نمایان کرده و از مقاومت ملی برای نجات کشور یک واژه هم نه گفته است. برعکس بیان کرده
است که مدیریت کشور « به دست خوِدِ مردم افغانستان قرارگرفته!»: نگاه کنید:

 حالا که با خروج کامل نیروهای نظامی خارجی، مدیریت اوضاع عمومی به دست خودِ مردم افغانستان (!) قرار گرفته و از سوی دیگر، کشور ما فرصتی را به دست آورده که می‌تواند با تفاهم همه جوانب، یک نظم سیاسیِ با بنیادهای وسیع و مورد حمایت همه را پایه‌ریزی نماید، نباید این فرصت از دست برود و بار دیگر یأس و ناامیدی حاکم گردد. در این مرحله، همه سیاستگران و جریانهای سیاسیِ کشور، به ویژه تحریک طالبان - که حالا مدیریت اوضاع عمومی را به دست دارد- باید روی نجات کشور از گرفتار شدن در بحران جدید، فکر کنند و نسبت به سرنوشت حال و آینده کشور احساس مسؤولیت نمایند.

 چگونگی ایجاد نظم سیاسی یک بحث مهم است؛ اما مهمتر، بقاء و پایداری آن است. بقاء و پایداریِ نظام سیاسی بدون مشارکت ملی و جا دادن به تنوعات سیاسی، فکری، فرهنگی، مذهبی و اجتماعی، تأمین و تضمین نمی‌شود. تحریک طالبان اینک این فرصت را در اختیار دارند که روی بقاءِ نظم سیاسی جدید از طریق کسب حمایت فراگیر داخلی و پاسخ به ایجابات بین‌المللی، فکر کنند و فرصتی را برای قطع همیشگی جنگ و منازعه و نجات کشور از بحرانهای موجود و محتمل، ایجاد نماید تا کشور ما در مسیر درست حرکت نماید.

استاد خلیلی از لطف گذرا و تاکتیکی طالبان هم خوشحال شده و چنین نگاشته است:

موضوع دیگری که می‌خواهم در میان بگذارم اینکه: امروز جمعی از مسؤولان و فعالان حزب وحدت اسلامی افغانستان و هواداران جریان عدالتخواهی، تابلوی شهید وحدت ملی استاد عبدالعلی مزاری، چهره ماندگار در تاریخ سیاسی کشور را که با توطئه یک عدًه افراد مغرض و استفاده‌‌جو پایین شده بود، دو باره بر فراز مصلی شهید مزاری در کابل، نصب کردند. این اقدام، قلب میلیونها هوادار آن شهید را در داخل و خارج از کشور خشنود و شادمان ساخت و در میان آنها امیدواری ایجاد کرد.

من از همکارانم و بقیه کسانی که این موضوع را پیگیری کردند و موافقت مراجع مربوطه را در این مورد گرفته  و در مصلی شهید مزاری برای نصب تابلو گردهم آمدند، تشکر و سپاسگزاری می‌نمایم. همچنین از مسؤولان محترم تحریک اسلامی طالبان که در این مورد به خواست و توقع مردم احترام گذاشتند، اظهار امتنان می‌نمایم. امیدوارم چنین موضعی در قبال مسائل مهم ملی دیگر نیز اتخاذ و توسعه داده شود.