-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ مهر ۶, سه‌شنبه

جنگ های زنجیره یی درپنجشیر و اندراب

  

یک تویترانگلیسی خبرداده است که یک کاروان جدید نظامیان شامل نفرات پیاده و تجهیزات سنگین از کابل به سوی پنجشیر درحال حرکت دیده شده است.

خبر می رسد که دسته جات کشف و ترصد طالبان که به حواشی جبهه پنجشیر و اندراب ها اعزام شده بودند، دو باره به محل قرارگاه شان عودت نه کرده اند. منبع می گوید که احتمالاً گروه های رد یاب، دستگیر یا کشته شده باشند.

درهمین حال ضمن آن که از درگیری ها درکاپیسا گزارش رسیده، از استقامت اندراب ها راپورواصل شده است که قطعات مقاومت ملی، ضربات سنگینی به برکاروان های نظامی طالبان وارد آورده اند.