-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ مهر ۱, پنجشنبه

ارتش هزاره وارد میدان می شود

محقق: دايكندى در آستانه فاجعه انسانی است، طالبان نيروى ضربتى شان را وارد منطقه كندير كرده و مردم هزاره را از مناطق حاصل خيز شان كوچ اجباری داده زمين هاى شان را به هوادارن طالبان توزيع ميكنند و به مردم منطقه تا ساعت ٢ بجه بعد از ظهر مهلت داده كه خانه ها وسر زمين شان را ترك كنند در غير آن با برخورد نظامى مواجه ميشوند٠