-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ شهریور ۱۹, جمعه

آغاز عملیات پس گیری پنجشیر از دیشب آغاز شده است

 از مسیرهای جنگ در پنجشیر خبر می رسد که دسته جات ضربتی قوای مقاومت ملی، حملات زنجیره و پارتیزانی را برمواضع تروریست های مختلط تازه آمده، آغاز کرده اند. هم آهنگی عملیات جنگ بین پنجشیر و نواحی متصل به پنجشیر در دست انجام است. فرماندهان عملیاتی ارتش پاکستان در نقطه نقطه محوری  جنگ حضور دارند و قشون کشی در سطح گسترده شب و روز در دو سوی جاده اصلی پنجشیر ادامه یافته است. مستقرسازی نفرات پیاده از سوی طالبان درپنجشیر ظاهراً به منظور حفظ مواضع و نقاط حاکم صورت می گیرد. اما تاریخ و تجارب جنگ های  میان دره یی آن هم در دره های فرعی پنجشیر نشان می دهد که درصورت وسعت شعاع عملیات زخم زننده و نا منظم و نا گهانی،  نفرات مستقر شده باید تا آخرین مرمی خویش بجنگند یا تسلیم شوند.

هفته بعدی موازنۀ جنگ در مسیرهای اصلی به ضرر طالبان تغییر می کند.