-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ شهریور ۲۱, یکشنبه

احتمال ورود تاجکستان به جنگ با طالبان

 درپی گسترش نسل کشی درپنجشیر، امام علی رحمان اف، رئیس جمهور تاجیکستان ملاحظات سیاسی و دیپلماتیک را کنار گذاشته و برخلاف تمام همسایه گان افغانستان که نقش تماشاچی رویدادهای افغانستان را ایفاء میکنند و منتظرند ببینند باد از کدام طرف می وزد، روز گذشته خود را به رودخانه آموی رساند تا از اینسوی رودخانه در تاجیکستان به آنسوی همین رودخانه برای مردم و مبارزان پنجشیر پیام بفرستد.

 او در این پیام قول کمک های همه جانبه به مردم پنجشیر داد. در آنسوی رودخانه شماری از مردم برای شنیدن پیام حمایت رئیس جمهور تاجیکستان خود را به این مرز آبی رسانده بودند. خبرهایی از تقویت تسلیحاتی تاجکستان منتشر شده است. همچنین شماری از هواپیماهای نظامی افغانستان، پس از رسیدن طالبان به کابل، از این کشور برخاسته و در تاجیکستان فرود آمده اند و درصورت جدی شدن جنگ، کریدور اکمالات بین تاجکستان و شمال افغانستان به سوی پنجشیر باز می شود.