-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ شهریور ۱۴, یکشنبه

احمد مسعود: قیام از چند نقطه آغاز می شود

 سخنرانی امروز آمرجوان احمد مسعود رهبر  نیروی های مقاومت  در پنجشیر  با افراد و نیروی های تحت امر شان.

۱: با اسیران رفتار انسانی کنید.

۲: اسیران خارجی بخصوص پاکستانی در جمع اسیران خیلی زیاد اند.

۳: نان و آب تان را با اسیران تقسیم کنید.

۴: زخمی های طالبان را تا حد توان مداوا کنید.

۵: در مقابله با دشمن روحیه بلند داشته باشید.

۶: تاجکستان و فرانسه به زود ترین فرصت کمک های بشردوستانه به پنجشیر می‌فرستد پس نگران نباشید.

۷: با خون و سرنوشت شما هرگز معامله نمی شود.

۸: دقیق ۱۳۴۰ تن نزد ما اسیر اند که در میان آنان پاکستانی و عرب هم موجود است.

۹: در اکثر ولایات با قومندانان جهادی و مردمی صحبت و هماهنگی شده است به
زودی قیام ملی بالای طالبان از چندین نقطه آغاز می شود.

۱۰: شما شاهد خواهید بود که در ۱۸ سنبله ما کابل را به تصرف خود خواهیم داشت.

و من الله التوفیق