-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ مهر ۸, پنجشنبه

آخرین شکست درغل بابا


 نجیب بارور

فیسبوکش هک نشده، انتظارنشستن برای حرف زدن با احمد مسعود، سست شدن پایه‌های مشروعیت بین‌المللی برای شناسایی ط‌البان و قوت گرفتن روایت مقاومت عصبانی‌اش کرد. چون آدم احساساتی است، داشت برخلاف بازی عمل می‌کرد. حمایتش از ط‌البان خیلی از مسائل را واضح می‌ساخت، چون آدم بی‌سنجشی است، بادارانش مجبورش کرد گُه‌اش را با زبان بلیسد.