-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ مهر ۲, جمعه

کسانی به امریکا رفته اند که استفاده از کمود را یاد ندارند!

 

شریف ولید

وزیر دفاع سابق بریتانیا که خود در افغانستان بوده می گوید "ما کسانی را از افغانستان نجات دادیم که مستحق نبودند و هرگز نباید با خود می آوردیم ولی آنهایی را که واقعا باید خارج میشدند، در آنجا رها کردیم".

به گفته برخی کارشناسان روند ماموریت نجات نیروهای بین المللی بیشتر یک جنبه نمایشی و پر کردن ارقام بود تا شناسایی دقیق افرادیکه واقعا جان شان در خطر بود. 

با میدان دادن طالبان در اطراف فرودگاه کابل و پر کردن خودسرانه هواپیماها از سگرت فروش کنار جاده گرفته تا راننده لاری سوار هواپیما های نظامی شد.  وضعیت به گونه ای پیش آمد که برخی از خانواده هایی که سوار هواپیماها شدند خود از خویشاوندان نزدیک طالبان اطراف میدان هوایی کابل بودند. 

 در این میان گزارشهایی از سوء استفاده مالی برای بردن خانواده ها تا دم دروازه طیاره ها نیز بدست طالبان و خارجی ها وجود دارد. 

یک کارمند راجستریشن پناهجویان افغان در آمریکا می گوید که در میان افغان هایی که به امریکا انتقال داده شده خانواده هایی زیادی از اطراف اند که هنوز استفاده از توالت یا تشناب های عصری را بلد نیستد و متاسفانه در اکثر موارد کمود ها را سرچپه استفاده می کنند که باعث افتضاح و تعفن شده است. 

این کارمند میگوید وقتی بسیاری ها را می پرسیم که چگونه به اینجا آمده اند آنها می گویند که پسران کاکا یا عمه ما با آمریکایی ها کار می کردند و هنگامی که ما در بالای زمین های خود در قریه کار می کردیم از ما پرسیدند که آیا آمریکا می روید و ما هم از همان جا چبلی کار به پا سوار هلی کوپتر های شده به میدان هوایی کابل انتقال یافتیم. 

این هم داستان دولت سابق واری شد که یک والی را گفتند چگونه والی شدی گفت نمیدانم بالای زمین خود کار می کردم کسی برایم احوال داد که بیا بیل را رها کن که والی شده ای !

افغانستان سر زمین عجایب دنیا!!!!