-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ شهریور ۱۰, چهارشنبه

فرش اجساد طالبان در خط نبرد با پنجشیر

 گزارش های خط نبرد 

همین حالی ساعت ۱۱/۵۵دقیقه چاشت 

موقعیت ولسوالی شتل، طالبان با دادن ۲۰۰ کشته و ۸۰ اسیر توسط نیروی های مقاومت به شکست مواجه شده و به طرف گلبهار فراری شدن و نیروی های مقاومت در حدود ۱۶ تانک هاموی  و ۱۰۰ سلاح کلاشینکوف  و ۲۰ پیکه  و ۱۵ راکت به دست نیروی های مقاومت آمده است.

گزارش دیگری بیان می دارد که رقم تلفات طالبان حدود 400 تن و اسرای آنان 150 نفر است.