-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ شهریور ۲۲, دوشنبه

نگاه امروز به نمادِ جاهلیت مذهبی شده

 


نگاه این دختر خانم به آن به ظاهر دخترخانم مجهول و ملفوف، یکی از معنادارترین نگاه تاریخ به تاریخ است. چنین نگاه با وقار، سرشار از شگفتی و زیبایی درهیچ عکسی ندیده ام.