-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ شهریور ۳۰, سه‌شنبه

20 روز جرگه بی نتیجه بین شاخه های طالب درارگ کابل

 

درین میان، بقایای حکومت اشرف غنی و معامله گرانی که درمذاکرات پنجشیر به جایی نرسیدند، درخانه عبدالله با شبکه حقانی درمعامله اند.

بعد از اعلام نذر و خیرات عمران خان، معامله گرها و بقایای دورۀ فساد غنی به سوی خانه دکترعبدالله رخ کرده اند. آن جا محل معامله است. می خواهند زنده بمانند و مال ومنال شان بیمه شود.

اطلاع ارجاع شده به گزارشنامه افغانستان مشعر است که از بیست روز به این سو، بین طالبان شاخه درانی و غلزایی جرگه روان است. اما هیچ نشانه یی از تفاهم بین شبکه حقانی و جریان قندهاری ها به چشم نمی خورد. 

خانه عبدالله آرام آرام از مرکز مصالحه به مرکز جاسوسی تمام کشورهای ذیدخل تغییرکاربردی می دهد و طالب ها همه را دانه دانه دست بسته دستگیر خواهند کرد. دم حاضر که ظاهراً کاری به کارشان ندارند؛ علتش درگیری با بحران مالی، فشار جهانی، جنگ داعش، اختلاف حقانی و درانی و آماده گی های جنگی جبهه مقاومت است.

جورآمد جناح درانی با غلزایی نا ممکن است. جبهه مقاومت عنقریب مسیرشمال – وجنوب را درسیطره می گیرد و  ولایات شرقی به تصرف داعش درمی آید.

بالنتیجه، طالب ها درموقعیت حکومت پوشالی غنی ایستاده و فروریزی اش کلید می خورد. ناظران دپلوماتیک از جمله سفیر فرانسه درکابل به این باور اند که داعش زیر ریش طالب در درون طالب به شدت سرگرم جلب و جذب نفرات جدید است. تا هفته های آینده شاهد تغییرات جدی در اوضاع خواهیم بود.

  چنان که گفته ایم، ماه عسل روسیه، ایران و چین با طالبان، پایانی جنجالی دارد. سفیرفرانسه می گوید که صد ها عضو داعش درکابل منتظر فرمان برای اجرای حملات انتحاری اند. پس زمینه مداخله دوباره آمریکایی ها  فراهم  شده و « بازی بزرگ جدید» رسماً آغاز می شود. 

شبکه حقانی متوجه شده است که جناح درانی طالب، دیر یا زود با جبهه مقاومت ملی کنار می آید. اما ناظران جبهه مقاومت ملی بدین باورند که شبکه حقانی درصورت شکست کامل تلاش ها برای صلح میان دو شاخۀ طالب، ممکن است به داعش پیوسته و شاخه درانی را به سرعت سلاخی خواهند کرد. 

بنا برین از همین حالا تلاش دارد تعامل با فرماندهان شمالی را دردستور کار خود داشته باشد ودرتقابل با جناح درانی ها از آن ها به عنوان پیش جنگ استفاده کنند. از همین رو، تمام معامله گرانی که درخانه دکترعبدالله از پنجشیر و شمالی و دیگر مناطق گرد هم آمده و روزانه با شبکه حقانی دست دریک کاسه دارند؛ در واقع روی به خیال تشکیل یک شرکت سهامی نا برابر دولتی، چانه زنی های نرم و تلویحی را از همین حالا شروع کرده اند.

منابع وابسته به جبهۀ مقاومت ملی به گزارشنامه افغانستان گفته اند که درآیندۀ نزدیک شاهد بروز حوادثی دراماتیک خواهیم بود. اخیراً دردرگیری در در داخل ارگ، بین جناح رانده شدۀ درانی ها و غلزایی ها حدود بیست تن از فرماندهان و اعضای برجسته دو جناح کشته و زخمی شده اند. حتی از زخمی شدن سطحی ذبیح الله مجاهد نیز گزارش شده بود. او تا همین حالا از ناحیه چپ بدن با مشکل رو به رو است و دروقت نشستن خیلی آرام و احتیاط می نشیند.