-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ شهریور ۲۳, سه‌شنبه

تلفات طالبان در پنجشیر

 خبرواصله به گزارشنامه افغانستان حاکی است که جنگ میان قشون مقاومت و دسته جات اشغالگر درپنجشیر شدت گرفته است.  درعملیات نیروهای مقاومت درمنطقه حصارک گروه طالبان و ملیشه های پاکستان تلفات داده اند. هرشب شفاخانه ایمرجنسی به طور اوسط از 20 مرده و زخمی طالبان پر و خالی می شود و همه به کابل منتقل می شوند.