-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ شهریور ۱۲, جمعه

نه پنجشیر فتح شد؛ نه حکومت اعلان شد؛ نه قوارۀ هیبت الله دیده شد!

 

چرا ملا هیبت الله گم است؟ وجود خارجی دارد؟

سخنگوی طالبان مدعی شده  که ملاهیبت الله سه روز در قندهار با سران این نحله، دربارۀ تشکیل حکومت گفتمان داشته و بعد، رفته است. 

حالا در رسانه ها انداخته اند که حکومت جدید به رهبری ملابرادر تشکیل می شود. گزارشنامه افغانستان دریافته است که اعلام حکومت جدید بازهم روی ملاحظاتی به تأخیر افتاده است. هیچ منبعی نه گفت که ملاهیبت الله اگر واقعاً زنده است، چرا و چه وقت از قندهار دو باره به کویته رفته است؟

قرار بود همزمان با فتح پنجشیر، حکومت به رهبری ملابرادر هم اعلان شود. حالا گزارش می شود که نه فتح حاصل شد، نه اعلام حکومت. به نظر می رسد که بحث غلزایی و درانی دو باره عود کرده باشد.

سوال اول این است که چرا از زمان سقوط کابل و پیش از آن، هیچ کسی قوارۀ هیبت الله را نه درتصویر، نه درنگاره، نه درشبکه اجتماعی به درستی نه دیده است. یک عکس مفروض در دست است که مربوط به گذشته است. 

 آیا هیبت الله هنوز درسایه است ؛ نظیر آن چه ملاعمر بود؛ یا همچو یک کُد استخباراتی مفقود شده است؟

گزارشنامه افغانستان به نقل از منابع خاص از کابل خبر می دهد که شبکه حقانی با گروه قندهاری ها چند بار تا آستانۀ یک درگیری کوچه به کوچه پیش رفته اند اما شبکه آی اس آی مانع تصادم شده است. دکترعبدالله نیز از طرف شبکه حقانی قرنطینه شده است.