-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ مهر ۶, سه‌شنبه

ارکستر جف زنی جمهوری فساد و بی قلمرو فعال شد


درحالی که بی شرمی، دیده درایی و عمق خیانت پیشه گی بقایای بی نظامی فساد را ازین پرپهنا تر نمی توان تصور کرد؛ قرار است این سفیران به طالبان بیعت کنند:

آصف رحیمی سفیر درهالند

علی خیل در پاکستان

جاوید مجددی در سعودی

غفور لیوال در تهران 

فرید ماموند زی در دهلی

افزون برین، اعلامیۀ بیکاران و بی وطنان به شرح زیر، بدون امضاء و اسامی مخفی نشینان نا جمهوری قبلی نشر شده است؛ به این شرح:

اعلامیه دولت جمهوری اسلامی افغانستان تحت رهبری صالح!


به نام خداوند بخشنده مهربان هموطنان ارجمند ، کشورهای شریک و حامیان آزادی و آزادی! در پی اشغال کشور توسط عناصر خارجی ، دولت جمهوری اسلامی افغانستان بر اساس مسئولیت تاریخی خود و با مشورت با بزرگان ، رهبران سیاسی و شخصیت ها و اقشار مختلف جامعه ، از جمله مردان و زنان ، اقدامات زیر را انجام داده است.

 تصمیمات: 1. دولت جمهوری اسلامی افغانستان تنها اداره مشروع افغانستان است که بر اساس انتخابات و رأی مردم تشکیل شده است. هیچ دولت به اصطلاح دیگری نمی تواند جایگزین دولت قانونی افغانستان شود که بر خلاف قانون اساسی این کشور است. 

2. با خروج رئیس جمهور از کشور و جدا شدن وی از سیاست و اداره کشور ، معاون اول رئیس جمهور ، بر اساس مفاد قانون اساسی ، به عنوان سرپرست دولت عمل می کند و رهبری دولت را بر عهده دارد. امور کشور.

3.  در صورتی که نایب رئیس جمهور آمادگی انجام وظایف رئیس جمهور را نداشته باشد، معاون دوم رئیس جمهور، رئیس مجلس بزرگان ، رئیس مجلس نمایندگان و وزیر امور خارجه به ترتیب موفق می شوند و امور کشور را هدایت کند. 

4.   سه قوه دولت در حال عملیاتی شدن هستند، جلساتی تشکیل می دهند و تصمیماتی را در مورد موضوعات مربوط اتخاذ می کنند و برای از سرگیری فعالیت های خود در افغانستان آماده می شوند. -

5.  شورای عالی دولت به سرعت با مشارکت رهبران و شخصیت های سیاسی کشور برای هدایت امور کشور با هماهنگی اعضای دولت و پارلمان تشکیل می شود.

6. دولت جمهوری اسلامی افغانستان و شورای عالی دولت با رعایت قانون اساسی ، موافقت نامه ها ، معاهدات و کنوانسیون های بین المللی مربوطه که افغانستان در آنها عضویت دارد ، از منافع ملی و وحدت کشور تحت سه قانون دفاع خواهند کرد. پرچم ملی رنگی جمهوری اسلامی افغانستان.

7. دولت جمهوری اسلامی افغانستان از همه کشورهای دوست و شریک درخواست می کند که روابط و همکاری خود را با جمهوری اسلامی افغانستان حفظ کرده و از اعطای مشروعیت به طالبان که از طریق خشونت به طور غیرقانونی و غیرقانونی کشور را اشغال کرده اند ، خودداری کنند. ، استبداد ، و وسایل نیابتی. 

8.  ما از سازمان ملل متحد ، از جمله شورای امنیت ، کشورهای منطقه و فراتر از آن می خواهیم تا بر حامیان طالبان فشار بیاورند تا به اشغال غیرقانونی این گروه پایان داده و راه صلح و ثبات پایدار در کشور را از طریق صادقانه و نتیجه ای هموار سازند. مذاکرات با جمهوری اسلامی افغانستان .

9. دولت جمهوری اسلامی افغانستان ، به عنوان یک اولویت ملی ، به تلاش های خود برای دستیابی به یک راه حل سیاسی جامع برای پایان بخشیدن به چندین دهه درگیری و دستیابی به صلح پایدار ، عادلانه و با وقار ادامه خواهد داد. روند صلح ، که در نتیجه اقدامات طالبان ناتمام مانده است ، باید از سر گرفته شود تا به وضعیت نهایی صلح پایدار و حکومتی منتخب بر اساس خواست مردم برسد و در آن حقوق بشر ، حقوق شهروندی، و مشارکت ملی تأیید و تأمین می شود.