-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ شهریور ۱۳, شنبه

امروز شادی طالبان تبدیل به غم می شود

 

اخبار ثقه از میدان نبرد دربند و خاواک 

یک واحد عملیاتی طالبان مجهز با سه تا 500 نفر و جنگ ابزارهای عجیب و غریب، معمولاً از طرف شب به عملیات می پردازند اما پس ازعملیات، همان شب باید از منطقه خارج شوند. سه روز پیش، این قطعه در دهانۀ پنجشیر بر بلند های منطقه دربند صعود کردند که به شدت از سوی نیروهای مقاومت ملی منکوب شده و عقب نشستند. چون می خواستند از منطقه خروج کنند که از عقب در محاصره افتاده اند. تا دیروز، این قوا در محاصره باقی مانده بود.

اما پوشش کذابیی شلیک های شادمانی طالبان درکابل ماهیتی تلخ تر از روزهای شکست کامل در جبهات داشت. سنگرگاه دفاع از افغانستان نا شکن است.

قوای چند ملیتی ایلغارچیان در ارتفاعات یخبندان کوتل خاواک، به تهلکه افتاده و ماشین های حربی آنان درین استقامت به طور کامبل در معرض انهدام قرار دارند. مفرزه های چریکی اندرابی ها، مسیرکاروان های طالبان را از چند جا بریده اند. نیروهای قلعه بند شده هشت کیلومتر را از کوتل تا مسیر ولسوالی پریان به سوی پنجشیر پیموده بودند که ناگهان از سوی قطعات کوماندو آماج حمله قرار گرفته و کلیه راه های گریز به سوی قوای متجاوز بسته شده است.


درین میان هارون سمرقندی گزارش کرد که قوای طالبان، در مسیر دیگر ( کوتل بام وردار) رو کرده اند. تانک های غول پیکر و توپ zu23,و موشک های bm40 درین نقطه جا به جا است و در کوه های مشرف به موقعیت تروریستان، کماندو ها با موشک های مخصوص ضد تانک مستقر اند و همچنان چرخ بال های جنگی بلک هاک مجهز به موشک های ضد تانک آماده شلیک استند. در صورت عدم تسلیمی شان، درخطر گرسنگی و تمام کردن تیل وسائط شان مواجه اند ودیگر هیچ راهی ندارند جز تسلیم شدن و یا کشته شدن ولی جبهه تلاش دارد تا همه ای شان را اسیر گرفته تانک ها و وسایط شان را غنیمت بگیرد که برای تجهیز شدن جبهه بسیار زیاد مهم است، فردا شادی طالبان به غم مبدل میگردد.